ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 13-3-2017
                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. :12999

 

                                                                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                                                                             Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                             Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 17-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να    συζητήσουμε στην με αρ. 9 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Καθιέρωση δημόσιας εορτής.
2. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (Καθαριότητα & Κοιμητήριο) (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2017.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υπηρεσία του Ωδείου (άρθρο 48 του ν. 4325/2015), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2017.
5. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 323/2016 απόφαση Ο.Ε.
6. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Γκούσκο Διονύσιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 31/2017 απόφαση Ο.Ε.
7. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Καμηλαράκη Βασίλειο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 24 & 42/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
8. Ανάληψη υποχρέωσης χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς και καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων των δικαιούχων.
9. Επιχορήγηση του Δήμου προς τα ν.π.δ.δ. αυτού, σύμφωνα με τις συστατικές τους πράξεις.
10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β/Δτος 17/5-15-06-1959.
11. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/06.
12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλή, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
13. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλή, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 998.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
14. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλή, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.790.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
15. Έγκριση του υπ’αριθμ. 5376/3-2-17 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ35» (Α.Μ. Ζ22/08).
16. Έγκριση του υπ’αριθμ. 12350/8-3-17 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΝΟ) στο Ο.Τ. 335Α ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 100/2011.
17. Έγκριση του υπ’αριθμ. 12350/8-3-17 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» (Α.Μ. 135/08, 136/08, 137/08).
18. Έγκριση της αρ. 48/2017 τεχνικής μελέτης με τίτλο : «Αποπεράτωση Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Π.Ε. Δροσούπολης», προϋπολογισμού 249.033,46 €.
19. Διαμόρφωση σε χώρους πρασίνου των Δημοτικών χώρων του Δήμου Φυλής Κ850 (Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων) και ΚΧ 144 (Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου) προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
20. Επικύρωση της αρ. 9/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ν.π.δ.δ.
21. Επικύρωση της αρ. 10/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ν.π.δ.δ.
22. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 75.800,00 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017.
23. Επικύρωση της αρ. 14/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» περί λήψης απόφασης για αναπροσαρμογή της κλίμακας των μηνιαίων τροφείων που καταβάλλεται από τους γονείς στο ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής.
 
                                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                     ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 2-3-2017
                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 10683

 

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                                                      Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            

 

      Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθεί το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Παρασκευή 3-3-2017 και ώρα 13:00.
1. Επικύρωση της αρ. 21/17 απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                    ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πρέπει να εγκριθούν τα παραπάνω, διότι ενόψει της συνεδρίασης της Κυριακής 5-3-2017 (Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. – Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.) μέχρι την έγκριση των νέων αποφάσεων δεν θα γίνουν άμεσα συνεδριάσεις.

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 2-3-2017
                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 10683

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                                                                            Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                            Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 3-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 7  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων του Δήμου Φυλής έτους 2017.
3. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
4. Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ».
5. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017.
6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.
7. Έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας ΕΣΕ από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη των εξόδων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πρέπει να εγκριθούν τα παραπάνω, διότι ενόψει της συνεδρίασης της Κυριακής 5-3-2017 (Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. – Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.) μέχρι την έγκριση των νέων αποφάσεων δεν θα γίνουν άμεσα συνεδριάσεις.

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 1/3/2017
                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 10351

 

                                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                             ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   προς   τα  τακτικά  μέλη  Δημοτικού  Συμβουλίου
                                                             για  την  εκλογή  των  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού
                                                             Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
                                                             Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Φυλής (Δημοτικό Κατάστημα Άνω Λιοσίων, αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ethno

                                                                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                                             (ως προς την ώρα)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                          Άνω Λιόσια 17-2-2017
                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 8061

 

                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                                           Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                                          Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                        ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 19:00.
1. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦYΛΗΣ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23/2017 Μελέτης Τ.Υ.
2. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/2017 Μελέτης Τ.Υ.
 
                                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                         ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 17-2-2017
                                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 8061

 

                                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                                              Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                              Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 19:30.
1. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦYΛΗΣ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23/2017 Μελέτης Τ.Υ.
2. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22/2017 Μελέτης Τ.Υ.
 
                                                                                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                               ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ