Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Δ.Σ. 27-06-2013

Δημοσίευση πίνακα ανάρτησης αποφάσεων Δ.Σ. 27-06-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8o

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 27-06-2013

 

Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 27-06-2013 συνεδρίασή του.


ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

153/2013

Κτηματογράφηση της περιοχής του Δήμου Φυλής, μεταξύ της Αττικής Οδού, της Λ. Δυτικής Αιγάλεω, της Λ. Ασπροπύργου και των δυτικών και νοτιοδυτικών ορίων του Δήμου Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31610/28-06-2013 

 

154/2013

Εξέταση αιτήματος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Φυλής και κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, ώστε να αποτραπεί η μείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία του Δήμου μας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31613/28-06-2013

 

155/2013

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του νέου πολυδύναμου Προπονητικού – Αθλητικού Κέντρου Δροσούπολης για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Κ 854.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31615/28-06-2013

 

156/2013

Τροποποίηση της αρ. 184/12 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, λόγω συνταξιοδότησης δ/ντών και εκλογής νέου εκπροσώπου της Ενιαίας Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31617/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

157/2013

Επανακαθορισμός τέλους ύδρευσης έτους 2013 (Ολόκληρο το κείμενο)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31620/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

158/2013

Επανακαθορισμός τέλους καθαριότητας – φωτισμού έτους 2013.
(Ολόκληρο το κείμενο)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31622/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

159/2013

Παράταση μισθωμάτων δημοτικών κτιρίων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31623/28-06-2013

 

160/2013

Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους λόγω 1) Μείωσης του αρχικού ποσού βάσει νόμων και διατάξεων 2) Διπλής καταχώρησης 3) εξόφλησης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31625/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

161/2013

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Θρασύβουλου Κάρλου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 8/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31626/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

162/2013

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βασιλείου Καμηλαράκη, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ’ αριθ. 12/2012, 173/2012, 69/2013, & 70/2013, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31627/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

163/2013

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βερούτη Ευαγγελίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει των υπ’ αριθ. 128/2013, 131/2013, 132/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31628/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

164/2013

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών, Κυριαζή Μαρίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 126/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31629/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

165/2013

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31630/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

166/2013

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στα ΟΤ Κ803 (ΠΛΑΤΕΙΑ) και Ο.Τ. Γ1012Α της Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε με την αρ. 30/2012 απόφασή της.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31632/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

167/2013

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 363 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε με την αρ. 13/2013 απόφασή της
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31634/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

168/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 52,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Καπογιάννη Γεωργίου στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31636/28-06-2013

 

169/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 48,84 τ.μ. ιδιοκτησίας Διονυσάτου Γεωργίου στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31637/28-06-2013

 

170/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 149,20 τ.μ. ιδιοκτησίας Γκάγκοση Κρυσταλλίας χα Αναστασίου Γκάγκοση, Γκάγκοση Γεωργίου και Γκάγκοση Μαρίας στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31638/28-06-2013

 

171/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 296,28 τ.μ. ιδιοκτησίας Κυριακού Ελένης συζ. Αθανασίου τ.γ. Δημητρίου – Παν. Βάθη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31639/28-06-2013

 

172/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 121,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωμά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31640/28-06-2013

 

173/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 8,54 τ.μ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωμά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31641/28-06-2013

 

174/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 32,40 τ.μ. ιδιοκτησίας Κολτσίδα Παναγιώτη στην Π.Ε. Πανοράματος της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31642/28-06-2013

 

175/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 82,50 τ.μ. ιδιοκτησίας Καπράλου Μαρίας Μπρέμπου Αικατερίνης και Μπρέμπου Παναγιώτη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31643/28-06-2013

 

176/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 161,10 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιόση Αικατερίνης συζ. Πολυβίου τ.γ. Στάμου Νικολάου και Αναστασίας στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31644/28-06-2013

 

177/2013

Αποζημίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 31,10 τ.μ. ιδιοκτησίας Αναστασοπούλου Ασημίνας στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31645/28-06-2013

 

178/2013

Πώληση προσκυρωτέου τμήματος εμβαδού 4,80 τ.μ. στην ιδιοκτησία του Λαμπρόπουλου Αθανασίου στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31646/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

179/2013

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 51/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31647/28-06-2013

 

180/2013

Επικύρωση των υπ’ αριθ. 64/2013 & 65/2013 αποφάσεων Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων», περί έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2011 & 2012 αντίστοιχα
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31648/28-06-2013

 

181/2013

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 68/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31649/28-06-2013

 

182/2013

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 28/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31650/28-06-2013

 

183/2013

Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου, των εργασιών καθαρισμού φραγμένων φρεατίων, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης από φερτές ύλες, δυνάμει της αρ. 4/2012 τεχνικής μελέτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31651/28-06-2013

 

184/2013

Ανάκληση της 149/2013 απόφ. Δ.Σ. και επικύρωση της υπ’ αριθ. 35/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της αρ. 34/13 απόφασής του για τον επιμερισμό ειδικοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31652/28-06-2013

 

185/2013

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 36/2013 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου», περί λήψης απόφασης για ανανέωση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31654/28-06-2013

 

186/2013

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και έγκριση της αρ. 95/2013 Τ.Μ. με τίτλο «Επισκευή Κεντρικού Κτιρίου στο νέο εργοτάξιο του Δήμου Φυλής»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31655/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

187/2013

Έγκριση για παράταση προθεσμίας του έργου : «Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Κ 854, Α.Μ. 33/2011».
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31656/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

188/2013

Αίτηση για παράταση του έργου : «Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λίμνης, Α.Μ. Ζ1/2011».
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31657/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

189/2013

Έγκριση της υπ.αριθμ. 27/13 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 139 ΚΑΙ 139Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31658/28-06-2013

 

190/2013

Έγκριση της υπ.αριθμ. 28/13 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31660/28-06-2013

 

191/2013

Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 419,13 τ.μ. ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Αναστασίου και Κουλουριώτη – Στέφου Έλλης που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σ.Ο.Ε..
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31661/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

192/2013

Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 403,69 τ.μ. ιδιοκτησίας Κληρον. Λιόση Περικλή που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σ.Ο.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31662/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

193/2013

Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 915,24 τ.μ. ιδιοκτησίας Δαλακούρα Ευθυμίας και Συμεωνίδη Γεωργίου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31672/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

194/2013

Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων α) εμβαδού 402,39 τ.μ. και β) 157,01 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιάκου Παντελή που βρίσκονται στο ΟΤ 154 (Τομέας Γ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του ΣΟΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31673/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

195/2013

Υποβολή αιτήματος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 747,30 τ.μ. ιδιοκτησίας Σύρμα Αλέξανδρου του Αναστασίου και Δάφνης χήρας Γρηγορίου Δελημπαλταδάκη το γένος Αναστασίου και Μαρίας Σύρμα που βρίσκεται στο ΟΤ 18 στην Π.Ε. Κέντρου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31674/28-06-2013

 

196/2013

Υποβολή αιτήματος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Δημητρίου που βρίσκεται στο ΟΤ 61α στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31676/28-06-2013

 

197/2013

Καταγραφή και οικονομική αποτίμηση ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας της κας Καλανίδου Κυριακής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31678/28-06-2013

 

198/2013

Καταγραφή ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Καμπόλη Κων/νου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31680/28-06-2013

 

199/2013

Καταγραφή και οικονομική αποτίμηση ζημιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Μπάκωση Ανδρέα
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31681/28-06-2013

 

200/2013

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών, Παπαδήμα Ελένης, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάμει της υπ’αριθμ. 121/13 απόφ. Ο.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31682/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

201/2013

Προγραμματισμός προσλήψεων για τις σχολικές μονάδες των Ε.Σ.Ε. Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31683/28-06-2013

 

202/2013

Επικύρωση πρακτικών διενέργειας δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 21628/22-5-2013 & 29714/21-6-2013, για συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31685/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

203/2013

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φυλής, του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΡΩΓΗ».
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31686/28-06-2013

 

204/2013

Παράταση εργολαβικής προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 65/2009»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31687/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

205/2013

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο : «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 2182 Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ» Α.Μ. 91/2008 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31688/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

206/2013

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή φθορών και οδοστρωμάτων (Λακκούβες) οδών δημοτικού διαμερίσματος Φυλής, του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31689/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

207/2013

Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου των εργασιών καθαρισμού λυμάτων και μπαζών στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’αριθμ. 130/2013 Τ.Μ., τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31690/28-06-2013

 

208/2013

Απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 3.166,80 τ.μ. ιδιοκτησίας Πέτρου Μιχαήλ και Κορρέ Σαλματάνας, στη θέση «Αγριλέζα» της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την έκθεση του Σ.Ο.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31691/28-06-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

209/2013

΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου των εργασιών Καθαρισμού περιαστικών δασών, αλσών, πάρκων και αποκομιδή πάσης φύσεως απορριμμάτων από τη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’αριθμ. 98/2013 Τ.Μ., τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού, στα πλαίσια της κάλυψης των δράσεων πυροπροστασίας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31692/28-06-2013

 

210/2013

Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου των εργασιών Καθαρισμού δασών, αλσών, πάρκων και αποκομιδή πάσης φύσεως απορριμμάτων από τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’αριθμ. 99/2013 Τ.Μ., τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού στα πλαίσια της κάλυψης των δράσεων πυροπροστασίας.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31693/28-06-2013

 

211/2013

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς Ζεφυρίου δυνάμει της υπ’αριθμ. 113/2013 Τ.Μ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31694/28-06-2013

 

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

                                                                                                                                                 Οι μάρτυρες

1. Κοντούλα Ευθυμία……..………………

2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..