Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Δημοτικές Κοινότητες Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 20-04-2015 και ώρα 18:00

Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 20-04-2015 και ώρα 18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ζεφύρι 15-04-2015

Αριθ.Πρωτ.: 14529

Π Ρ Ο Σ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου.

Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

 

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 20η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου της Δεληστάθη Μαρίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 21 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

2. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή δωρεάς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ