Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος

Ο Δήμος μας

Ο Δήμος μας προήλθε από τη συνένωση των δήμων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου & Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ο Δήμος μας αποτελείται από τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες & τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες. Πιο αναλυτικά, ο Δήμος αποτελείται από τη:

1. Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.

• Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων.

2. Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.

• Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου.

3. Δημοτική Ενότητα Φυλής.

• Δημοτική Κοινότητα Φυλής.