Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Επιτροπές Προσκλήσεις Επιτροπών

Προσκλήσεις Επιτροπών

1 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09-02-2015 και ώρα 13:30
2 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-09-2015 και ώρα 13:30
3 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-05-2014 και ώρα 13:00
4 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-06-2014 και ώρα 13:00
5 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-04-2014 και ώρα 13:45
6 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19-03-2014 και ώρα 13:30
7 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-02-2014 και ώρα 13:00
8 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07-02-2014 και ώρα 13:00
9 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-01-2014 και ώρα 12:30
10 Σύγκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 12-11-2013
11 Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 13-11-2013 και ώρα 15:30
12 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14-10-2013 και ώρα 13:00
13 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07-08-2013 και ώρα 11:30
14 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-05-2013 και ώρα 12:30
15 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01-03-2013 και ώρα 12:00
16 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , 25-01-2013 και ώρα 15:30
17 Σύγκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 17η Ιανουαρίου 2013
18 Σύγκληση Εκτελεστικής Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2013
19 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-12-2012 ώρα 12:30