Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Επιτροπές Προσκλήσεις Επιτροπών Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09-02-2015 και ώρα 13:30

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09-02-2015 και ώρα 13:30

.

Άνω Λιόσια 05-02-2015

Αριθ.Πρωτ.: 8331

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας του Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

2. Μεμονωμένη Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. ΚΧ 803 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ) και ΚΦ 984Β (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) της Π.Ε. Δροσούπολης στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΠΑΠΠΟΥΣ