Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-10-2015 και ώρα 13:00

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-10-2015 και ώρα 13:00

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Πρωτ.: 51085

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 29 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

 

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 (7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη κα Κλειώ Μαρίνη)

2. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη κα Κλειώ Μαρίνη)

3. Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη κα Κλειώ Μαρίνη)

4. Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» Α.Μ.:141/2015, προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

5. Λήψη απόφασης για κήρυξη του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» Α.Μ.:62/2015, ως Άγονου και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

6. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑ» Α.Μ.:78/2015, προϋπολογισμού 43.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)

7. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ-ΜΠΑΛΗ-ΖΑΪΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:15/2014, προϋπολογισμού 191.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ