Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-11-2015 και ώρα 13:00

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-11-2015 και ώρα 13:00

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 05-11-2015

Αριθ.Πρωτ.: 52861

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 9-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 31 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

2. Ανάκληση της υπ' αριθ.170/2015 απόφασης Ο.Ε. ως προς την κήρυξη του Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Α.Μ.:110/2014, προϋπολογισμού 831.950,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ως άγονου, δυνάμει της υπ' αριθ.255/2015 απόφασης της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

3. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» Α.Μ.:106/2015, προϋπολογισμού 4.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

4. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ Δ. Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:107/2015, προϋπολογισμού 4.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

5. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:131/2015, προϋπολογισμού 18.008,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ» Α.Μ.:143/2015, προϋπολογισμού 4.920,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:147/2015, προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:148/2015, προϋπολογισμού 73.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

9. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Βερούτη Ευαγγελία, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (15ο Τμήμα), στη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 10-11-2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Σάββας)

10. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη του Δήμου Φυλής από την με Αριθ. Καταθέσεως Ε3127/2013 Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Σάββας)

11. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη του Δήμου Φυλής από την με Αριθ. Καταθέσεως Ε3129/2013 Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Σάββας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ