Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής ΕΚΤΑΚΤΗ Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-05-2016 και ώρα 13:00

ΕΚΤΑΚΤΗ Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-05-2016 και ώρα 13:00

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 10-05-2016

Αριθ.Πρωτ.: 23592

Π Ρ Ο Σ …………………………………...

Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 11-5-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 13 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

 

1. Μερική ανάκληση της υπ' αριθ.72/16 απόφασης Ο.Ε. για συμπλήρωση και διόρθωση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (2η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2016).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη κα Κλειώ Μαρίνη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη άμεσης διόρθωσης της απόφασης, δεδομένου ότι έχει ήδη αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου