Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ: Ο Δήμος Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Οι υπηρεσίες του «Καλλικρατικού» Δήμου  Φυλής, σύμφωνα με τα αρθ.63(στ), αρθ. 97, αρθ. 254 §3, αρθ. 257 §3 του Ν.3582/10 & αρθ. 10 του Ν.3584/07 , λειτουργούν  με τον εγκεκριμένο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του:

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 3161/30-12-11

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ