Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 23.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-Participation) και ένταξης (e-Inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό

Συνημμένα:
Download this file (df-form.doc)Φόρμα Σχολιασμού Διακήρυξης[Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Έργου]
Download this file (df-m01.pdf)ΜΕΡΟΣ Α:[Αντικείμενο και Προδιαγραφές]
Download this file (df-m02.pdf)ΜΕΡΟΣ Β:[Γενικοί και Ειδικοί Όροι]
Download this file (df-m03.pdf)ΜΕΡΟΣ Γ:[Υποδείγματα και πίνακες συμμόρφωσης]


Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πατήστε εδώ –> Αποτελέσματα Διαβούλευσης

.

Άνω Λιόσια 23-11-2011

Δημόσια Διαβούλευση διακήρυξης έργου

Ο Δήμος Φυλής θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τη διακήρυξη του έργου «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-Participation) και ένταξης (e-Inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό».

Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των πολιτών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής.

Μέσα από το ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης ο Δήμος προσδοκά:

  • Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προδραστικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Δήμο
  • Να ενδυναμωθεί το αίσθημα της η-συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανταποκρινόμενο στην ιδέα της «συμμετοχικής» δημοκρατίας»
  • Να δοθεί στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της με σκοπό τη διατύπωση αιτημάτων και λήψης αντίστοιχων απαντήσεων
  • Να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών στη γνώση μέσα από την χρήση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Να αυξηθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (διαδικτυακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία)
  • Να διευθετούν οι πολίτες καλύτερα τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327320).

O συνολικός προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων Ευρώ, € 125.000,00 €.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 24-11-2011 έως και τις 8-12-2011.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. για το έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-Participation) και ένταξης (e-Inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό» βάσει της Φόρμας Σχολιασμού που ακολουθεί.

Συνημμένα έγγραφα: