Δήμος Φυλής

Ημερομηνία : 20.02.18

Ενημερώθηκε08:39:16

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς

Μέγεθος Ιστότοπου

επιλογές προβολής
Βρίσκεστε εδώ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Φίλες και φίλοι συνδημότες,

Ο Δήμος Φυλής εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2012-2014.

Με την υπ'αρ. 229/23/10/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Α' ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Δήμου Φυλής

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης. Αφορά όχι μόνο έργα και δράσεις στην περιοχή του Δήμου, αλλά και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Α' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός), καλούνται οι δημότες και οι φορείς του Δήμου Φυλής να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό του Δήμου και να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων τους, στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

Το ερωτηματολόγιο αυτό, όπως και η Ά Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι διαθέσιμα από τις υπηρεσίες του Δήμου , αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής , www.fyli.gr από την Τετάρτη 24/10/2012 έως και την Τετάρτη 07/11/2012.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Φυλής για την περίοδο 2012-2014.

 

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μπουραΐμης