ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 5-12-2017 - ΠΡΑΚΤΙΚO32o

Αποφάσεις Δήμου

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO32Ο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 5-12-2017

            Άνω Λιόσια σήμερα την 6η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 5-12-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.
ΑΡ.ΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
441 Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Φυλής 2017.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63216/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

442

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για προμήθεια διαφόρων παιχνιδιών (αγοριών/κοριτσιών) που θα διανεμηθούν κατά το χρονικό διάστημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 στους ωφελούμενους της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63217/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

443

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 5.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6473.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ από τον προϋπολογισμό 2017 του Δήμου Φυλής για εκδήλωση που θα διοργανωθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63220/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

444

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 1.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63221/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

445

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 19.840,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63222/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

446

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή καλλιτεχνικού σχήματος, που θα διοργανωθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Α. Λιοσίων και έναρξης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63224/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

447

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 24.676,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σύμφωνα με την 13Κ/2017 μελέτη για εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κατά το χρονικό διάστημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63225/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

448

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 11.656,00 ευρώ από τον ΚΑ 15.6471.10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σύμφωνα με τη μελέτη 14Κ/2017 για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (μελομακάρονα και κουραμπιέδες κ.λ.π) που θα διανεμηθούν κατά το χρονικό διάστημα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 στο Δήμο Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63230/6-12-17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

                                                                               Οι μάρτυρες

                                                                        1. Κοντούλα Ευθυμία……………

                                                                        2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..