Στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Φυλής η υδροδοτική και η ενεργειακή αυτάρκεια, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Χωματερής, τόνισε στις Βρυξέλλες ο Χρήστος Παππούς

Νέα & Δελτία Τύπου

Τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Φυλής ανέπτυξε σε ομιλία του στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.


BRYXELLES OMILIA DHM02BRYXELLES OMILIA DHM10Ο Δήμαρχος Φυλής τόνισε ότι στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου Φυλής αποτελούν η ενεργειακή και υδροδοτική του αυτάρκεια.
Αναφορικά με το στρατηγικό στόχο της ενεργειακής αυτάρκειας τόνισε ότι θα διασφαλιστεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και θα συνδυαστεί με την αποκατάσταση της Χωματερής. Ειδικότερα ανέφερε ότι το σχέδιο του Δήμου αποβλέπει:
• στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης με τοποθέτηση 10 χιλ. λαμπτήρων LED στο δημοτικό φωτισμό και φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας σε 76 δημόσια κτίρια
• στην παραγωγή ενέργειας συνολικής ισχύος 17 MW (8 MW από φωτοβολταϊκά και 9 MW από ανεμογεννήτριες), μέσω της δημιουργίας Ενεργειακού Πάρκου στη Χωματερή. Η παραγόμενη ενέργεια θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Πάρκου, ενώ ένα μέρος της θα διατίθεται, δωρεάν, στα ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου.
• στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου κατά 27 χιλιόμετρα
Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου εντάσσεται στη διαδικασία αποκατάστασης των 3 χιλ. στρεμμάτων της Χωματερής, μεγάλο μέρος της οποίας θα διατεθεί για τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
BRYXELLES OMILIA DHM14BRYXELLES OMILIA DHM16Αναφορικά με το στόχο της υδροδοτικής αυτάρκειας, ο Δήμαρχος Φυλής τόνισε ότι αποβλέπει στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Δήμου και της νέας τεχνολογίας στη διύλιση του νερού, ώστε, μέσω του ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης, να προσφερθεί φτηνό και καλής ποιότητας νερό στους δημότες.
Τέλος, ζήτησε, στο σχεδιασμό εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2020-2026 να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών και να τους παρασχεθούν επαρκείς πόροι για την υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Επίσης να δημιουργηθεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
«Στόχος μας είναι να γίνει ο Δήμος Φυλής πρότυπος Δήμος σε όλη την Ευρώπη στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), από τις οποίες θα εξασφαλίζει ενέργεια για τη λειτουργία του και για τους δημότες του» κατέληξε ο Χρήστος Παππούς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομιλία του Δημάρχου Φυλής έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ευρώπη των ευκαιριών» που αποβλέπει στην παρουσίαση των αναπτυξιακών έργων που υλοποιούν οι Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές αρχές με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το σκοπό αυτό και μετά την έγκριση της συμμετοχής του ως συνδιοργανωτής στη «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2018», ο Δήμος Φυλής συνεργάστηκε με το δίκτυο , ALPEUREGIO, τη Νομαρχία Bouches-du-Rhône (FR) και 10 Περιφέρειες της Ευρώπης και συγκεκριμένα τις: Carinthia (AT), Friuli-Venezia Giulia (IT), Kujawsko-Pomorskie (PL), Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche (IT), Norland (NO), Pomorskie (PL), Veneto (IT) και Vojvodina (RS).

Δείτε το video από την ομιλία του Δημάρχου στις Βρυξέλλες

BRYXELLES OMILIA DHM01BRYXELLES OMILIA DHM03BRYXELLES OMILIA DHM04BRYXELLES OMILIA DHM05

BRYXELLES OMILIA DHM06BRYXELLES OMILIA DHM07BRYXELLES OMILIA DHM08BRYXELLES OMILIA DHM09BRYXELLES OMILIA DHM11BRYXELLES OMILIA DHM12BRYXELLES OMILIA DHM13BRYXELLES OMILIA DHM15BRYXELLES OMILIA DHM17BRYXELLES OMILIA DHM18BRYXELLES OMILIA DHM19BRYXELLES OMILIA DHM20

BRYXELLES OMILIA DHM21BRYXELLES OMILIA DHM22BRYXELLES OMILIA DHM23BRYXELLES OMILIA DHM24BRYXELLES OMILIA DHM25BRYXELLES OMILIA DHM26BRYXELLES OMILIA DHM27BRYXELLES OMILIA DHM28BRYXELLES OMILIA DHM29BRYXELLES OMILIA DHM30BRYXELLES OMILIA DHM31BRYXELLES OMILIA DHM32

BRYXELLES OMILIA DHM33BRYXELLES OMILIA DHM34BRYXELLES OMILIA DHM35BRYXELLES OMILIA DHM36BRYXELLES OMILIA DHM37BRYXELLES OMILIA DHM38BRYXELLES OMILIA DHM39BRYXELLES OMILIA DHM40BRYXELLES OMILIA DHM41BRYXELLES OMILIA DHM42BRYXELLES OMILIA DHM43BRYXELLES OMILIA DHM44