Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ                                                                                                                                                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ:177
Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                ΦΥΛΗ 03/02/2017
ΤΗΛ: 2131603420 &2131603468

 

Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
     Βάσει της απόφασης 23-18/01/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, Δήμου Φυλής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/02/2017 και ώρα 12:00μ.μ, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι από τις 06/02/2017 έως τις 10/02/2017 και ώρα 11:30 π.μ.
Τα έντυπα της προκήρυξης, της αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, οδός Κρητικού Πελάγους 13 , Άνω Λιόσια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, τηλ:2131603420 &2131603468.

Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής

 

ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ