Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων του Πάρκου Πόλης

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, καλούνται να προσκομίσουν στο Γραφείο Δημάρχου οι ιδιοκτήτες οικοπέδων του Πάρκου Πόλης.


AnakoinosiΑναλυτικά:
Οι ιδιοκτήτες του Πάρκου Πόλης παρακαλούνται να προσκομίσουν στο Γραφείο Δημάρχου
i)    Τίτλους Ιδιοκτησίας
ii)   Τοπογραφικό πρόσφατο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ και κωδικό οικοπέδου
iii)  Πιστοποιητικά από υποθηκοφυλακείο μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων
iv)  Βεβαίωση Εθνικού Κτηματολογίου με το απόσπασμα και τις συντεταγμένες
Τα άνω είναι απαραίτητα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων.
Για πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχους στους κ.κ. Δημήτριο Καματερό, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρίνα Νικολοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2042730 και 213-2042824