Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τη Δημοτική Συγκοινωνία

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Φυλής μελετά το ενδεχόμενο λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας και διενεργεί έρευνα προκειμένου να καταγράψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες.


Για το σκοπό αυτό παρακαλεί τους δημότες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fyli.gr/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.html
κι εν συνεχεία να το στείλουν στο e-mail: gd@fyli.gr, το αργότερο, μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.
Το ερωτηματολόγιο δεν αφορά σε προσωπικά δεδοµένα και τα στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προαναφερθέντα σκοπό.
Η βοήθεια όλων είναι πολύτιμη προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου και Φυλής.

EROTHMATOLOGIO DHM SYGK1EROTHMATOLOGIO DHM SYGK2EROTHMATOLOGIO DHM SYGK3EROTHMATOLOGIO DHM SYGK4