Δωρεάν διανομή οικολογικών δακοπαγίδων για την προστασία των ελαιόδεντρων

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Φυλής και Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνει, ότι θα διανείμει βιολογικές δακοπαγίδες, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστα-σίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., για την προστασία των ελαιόδεντρων από δακοπροσβολές.

Οι δακοπαγίδες διανέμονται δωρεάν στους δημότες που καλλιεργούν ελαιόδε-ντρα στα όρια του Δήμου Φυλής, από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 έως και την Πα-ρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρες 9.00-1400 στο δημοτικό κατάστημα «Νίκος Λιά-κος» στην Κεντρική Πλατεία Φυλής.

Υπεύθυνος διανομής είναι ο Γεωπόνος του Δήμου Φυλής κ. Καπερώνης Χρήστος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ελαιοπερίβολων να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φυλής:

Διεύθυνση: Βυζαντίου κ Μιαούλη 1 στην Δ. Ε. Φυλής
Τηλ.: 2102411626 Email: doikanapt@fyli.gr