ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σημαντικές Ανακοινώσεις
 
ethnosimo elladas 01
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αθήνα, 12/09/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                Α.Π. οικ. 79833/26807
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΠΔΔ
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 11525
Πληροφορίες : Γ. Χριστοπούλου
Τηλέφωνο : 2132035773
Αριθμός Fax : 2132035746
 
 
           ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
                                 μόνιμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των
                                 Δήμων αρμοδιότητάς μας.
 
 
                                                                    Δείτε  όλη  την  προκήρυξη  εδώ