Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ 28-11-2018 Αριθ. Πρωτ. 44438

Σημαντικές Ανακοινώσεις

 

 ethnosimo elladas 01

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Ημ/νια : 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                          Αρ. πρωτ. : 44438
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 61-63                                                                                                                                       Προς: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Πλ. Μουσών, 13341, Άνω Λιόσια                                                                                                                              Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
πληροφορίες : κ. Καραμπίνη Ε.                                                                                                                                 Ηλεκτρονικών Συστημάτων
τηλ. 2131603481                                                                                                                                                       Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &
Φαξ : 2131603465                                                                                                                                                     Υπηρεσιών Πληροφορικής
Email :proganaptorg@fyli.gr                                                                                                                                      Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
                                                                                                                                                                                   101 91 Παπάγου – Αθήνα
                                                                                                                                                                                   Site-support@yme.gov.gr

 

 

 

 

                                 Δείτε  εδώ   όλη  την ανακοίνωση