ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 25-01-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 19-1-2018
                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2000

 

                                                          Π Ρ Ο Σ ......................................................................................................

 

                                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 25-1-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το εξής θέμα:
1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Κ235Α της Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
                                                                                                             Ο Πρόεδρος
                                                                                           ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ