ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 05-11-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                                 Άνω Λιόσια 11-12-2017
                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 40309

 

                                 Π Ρ Ο Σ ......................................................................................................

 

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 5-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 11 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το εξής θέμα:
1. Ενημέρωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
2. Ενημέρωση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Προσχέδιο) Οικονομικού Έτους 2018.
 
                                                                                                                Ο Πρόεδρος
                                                                                                     ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ