ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 07-11-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                                             Άνω Λιόσια 6-11-2017
                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 40984

 

                              Π Ρ Ο Σ ......................................................................................................

 

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Κατόπιν αναβολής της από 5-11-2018 συνεδρίασης του Σ.Δ.Κ. Α. Λιοσίων, λόγω έλλειψης απαρτίας, ορίστηκε νέα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής   Ενότητας   Άνω Λιοσίων, έδρα  του  Δήμου  Φυλής, στην αίθουσα  «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  στις 7-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 12 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της αναβληθείσας συνεδρίασης, ήτοι:
1. Ενημέρωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)
2. Ενημέρωση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Προσχέδιο) Οικονομικού Έτους 2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Κλεισούρας Γεώργιος)
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                             ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ