ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 22-11-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                                    Άνω Λιόσια 16-11-2018
                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 42735

 

                                  Π Ρ Ο Σ ......................................................................................................

 

                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 22-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 13 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το εξής θέμα:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.27/2017 απόφασης του Σ.Δ.Κ. Άνω Λιοσίων που αφορά στην περιοδική πεζοδρόμηση δρόμων περιμετρικά της πλατείας Ηρώων, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                     ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ