ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 12-5-2017 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Ζεφύρι 09-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 23868
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η

 

                                                                                                                                               ΠΡΟΣ

                                                                                                         Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                        Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                        ....................................................................

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                 Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

    Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 12η Μαϊου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ>> (TATOO) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΑΡΟΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ επί της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ Αρ. 10 στη Δημοτική Ενότητα ΖΕΦΥΡΙΟΥ του Δήμου Φυλής.
2. Γνωμοδότηση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων “Μουσικές βραδιές αλληλεγγύης” στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                             ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ