ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 30-06-2017 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Ζεφύρι 27-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. 34723
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

 

                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                                                                                          Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                           Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                                 ....................................................................

 

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                       Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

  Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Περισυλλογή, μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και φροντίδα για τα ζώα συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής”.
                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                          ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ