ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 31-08-2017 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        Ζεφύρι ......-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. ...........
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η


                                                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                           Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                          Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                          ....................................................................

 

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                        Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 31η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για τη διοργάνωση Πολιτιστικών – Εορταστικών Εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής <<ΖΕΦΥΡΕΙΑ>>.
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ