ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-10-2017 & ΩΡΑ 19:30 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                     Ζεφύρι 19-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. 54027
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η


                                                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                                     Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                     Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                           ....................................................................

 

                                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                         Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

    Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: “Ενημέρωση για την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.”
2. Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος & του προσχέδιου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                        ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ