ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-11-2017 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Ζεφύρι 20-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. 60210
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η


                                                                                                                        ΠΡΟΣ

                                                                                        Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                       Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                             ....................................................................

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                             Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής δαπανών που διενεργούνται από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου.
                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ