ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11-12-2017 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Ζεφύρι 11-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 64310
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η


                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                                                                                             Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                            Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                               ....................................................................

 

                                                                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                        Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

  Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα: ¨Απόκτηση χώρου για την εύκολη προσπέλαση πεζών & δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων λόγω της ευρύτερης στενότητας των οδών από την προγραμματισμένη κατασκευή του κυκλικού κόμβου 25ης Μαρτίου – Παναγίας Γρηγορούσης – 28ης Οκτωβρίου – Γαβαλά της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου.
                                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                                          ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ