ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 26-02-2018 & ΩΡΑ 18:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Ζεφύρι 22-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. 5834
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η


                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ

                                                                                                                 Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                    ....................................................................

 

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                    Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

         Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 26η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού Συλλόγου Ζεφυρίου.”
2. Γνωμοδότηση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ την 8-3-2018 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                   ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ