ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15-03-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Ζεφύρι 12-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. 7976
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η


                                                                                                                                               ΠΡΟΣ

                                                                                                                  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                  Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                    ....................................................................

 

                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                           Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

     Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση Εορταστικών Εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                       ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ