ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 25-05-2018 & ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Ζεφύρι 22-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. 16442
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η


                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ

                                                                                                                 Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                 Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                   ....................................................................

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                 Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

    Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 25η Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου (1ος όροφος – αίθουσα Συμβουλίου), προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση για τη διοργάνωση εκδήλωσης αποδοσης τιμών για τους ήρωες δημότες μας που χάθηκαν στην Κύπρο το 1974.
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                   ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ