ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 06-08-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Ζεφύρι 02-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 26595
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η


                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ

                                                                                                                          Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                                          Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                                              ....................................................................

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                    Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

    Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 6η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: “Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.”
                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                         ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ