ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 27-09-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Ζεφύρι 24-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. 31837
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η


                                                                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                                                Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                              Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                                               ....................................................................

 

                                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τεχνική Υπηρεσία για να χαρακτηριστεί η οδός Θερίσου δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
2. Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος & του προσχέδιου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 για τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
 

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                                   ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ