ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 16-10-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Ζεφύρι 10-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. 35343
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η


                                                                                                                          ΠΡΟΣ

                                                                                                 Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                                                                                Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                                                             ....................................................................

 

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                      Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

     Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση Εορταστικών Εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                    ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ