ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 29-08-2017 & ΩΡΑ 18:30 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                     Φυλή, 23-08-2017
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 43161
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                                                     Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                            8ης /2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

     Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: «Πρόταση για την εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος στη θέση «Ζαϊτός».
                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                              της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                                         ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ