ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής στις 11/10/2017 & ώρα 19:30 μ.μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                       Φυλή, 06-10-2017
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 52032
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                                                                Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                      Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                10ης /2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

  Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 19:30 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
1. Εξέταση της αριθμ. 49890/28-9-2017 αίτησης του Δημητρίου Κόλλια του Αναστασίου περί τροποποίησης ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 191.
2. Ενημέρωση για την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
                                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                       της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                   ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ