ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΦΥΛΗΣ ΤΗΝ 1η-11-2017 & ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                               Φυλή, 24-10-2017
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 55134
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                                     Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                                                              Κοινότητας Φυλής

 

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                      12ης /2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


            Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
 
1. Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και προσχεδίου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
 
 
                                                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                           της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
 
                                                                                                          ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ