ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ.ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 5-12-2017 & ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                Φυλή, 01-12-2017
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 62644
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                      Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                                                                                                  Κοινότητας Φυλής

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                            13ης /2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


  Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Υποβολή πρότασης για τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στην οδό Αμαρρυλίδος».

 

                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                       της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                                                     ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ