ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 14-12-2017 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                   Φυλή, 08-12-2017
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 64109
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                         ΠΡΟΣ
                                                                                                                              Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                   Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                              14ης /2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


   Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Ενημέρωση για το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής
                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                               της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                              ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ