ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 30-01-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                           Φυλή, 25-01-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 2781
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                               ΠΡΟΣ
                                                                                                                                         Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                                                                                  Κοινότητας Φυλής

                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                          1ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


      Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Συμμετοχή της Δημοτικής Ενότητας Φυλής στη διεξαγωγή του 28ου Αττικού Ράλλυ στην πόλη μας».
                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                    ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ