ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΦΥΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                    Φυλή, 16-02-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 5127
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                                         Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                                                                    Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                             2ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


     Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Τροποποίηση της αριθμ. 4/2017 απόφασης περί διανοίξεων διαφόρων δημοτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Φυλής».
                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                      της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                       ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ