ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 16-03-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                Φυλή, 13-03-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 8321
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                3ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


    Σας προσκαλούμε για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.
2. Ενημέρωση & αποδοχή ανεξαρτητοποίησης Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής.

                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                            της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                                                        ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ