ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 20-04-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                        Φυλή, 17-04-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 12453
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                                                     Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                         Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                            4ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
    Σας προσκαλούμε για τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για τη διάνοιξη διαφόρων δημοτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.
                                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                            της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                       ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ