ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 22-05-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                              Φυλή, 16-05-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 15719
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                                                     Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                            Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                            5ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


     Σας προσκαλούμε για τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 22 Μαϊου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Ενημέρωση για τη διανομή οικολογικών δακοπαγίδων για την προστασία των ελαιοδέντρων.
                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                  ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ