ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ.ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 12-06-2018 & ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                   Φυλή, 07-06-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 18663
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                                  Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής
                                                                                                            Κοινότητας Φυλής

 

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                        6ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


    Σας προσκαλούμε για τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: «Λειτουργία εμποροπανηγύρεων στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής».
                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                      της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                   ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ