ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:30 μ.μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                    Φυλή, 18-07-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 24745
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                                  Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                                                         Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                      7ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας προσκαλούμε για τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:30 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
                                                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                                          της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                                                                                       ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ