ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 28-09-2018 & ΩΡΑ 18:30 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                       Φυλή, 24-09-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 31878
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                                         Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                               Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                  9ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

      Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, τη Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και προσχεδίου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                         της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                           ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ