ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 10-10-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                  Φυλή, 05-10-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 34643
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                                                                   Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής 

                                                                                                                                                                Κοινότητας Φυλής

 

                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                           10ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής


    Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                         της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
                                                                                                   ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ